DOAs KUNDESERVICE

Bygtoften 2 - 6400 Sønderborg

CVR NR.: 84 24 47 59

              
Åbningstider:
Mandag - tirsdag: 10.00 - 14.00

ONSDAG LUKKET

Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag:  10.00 - 12.00

Alle henvendelser vedr. flytning, pakkeskift, tilkøb eller
ændringer af tjenester, skal ske til: 

mail@doa.dk

eller telefon: 7345 6498
eller ved fremmøde på kontoret.

REGLER OG VEDTÆGTER MM.
VEDTÆGTER
De sidste vedtægter for DOA er revideret på ekstraordinært repræsentantskabsmødet, d. 10. maj 2016. Vedtægterne kan
hentes her i PDF-format:

TEKNINSK REGULATIV
Ud over vedtægterne, danner teknisk regulativ rammerne for
foreningens virke og daglig drift. Teknisk regulativ, som er
udarbejdet i 1989, kan hentes
her i PDF-format:


TAKSTBLADE 2019
Takstblad med programpriser, pakkeskift, driftsbeløb, bredbånd,
opsigelse og andre takster.


PAKKESKIFT
  • Pakkeskift til januar skal skriftligt meddeles til DOA inden den 10. januar.
  • Pakkeskift til august skal skriftligt meddeles til DOA inden den 10.juli

  • Ønskes pakkeskift efter de oplyste datoer er prisen kr. 175,00 fra TV-pakke 2 til TV-pakke 1.
  • Skift fra TV-pakke 1 til TV-pakke 2 er gratis.
  • Kontakt Kundeservice for nærmere.
Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
  • Uden for DOAs kontortid, samt søgnehelligdage, har vi en serviceaftale med Stofa, så kontakt, Stofas tekniske support på: 88 30 30 30

  • Oplys, at du er DOA kunde men, at DOA har lukket. Hvis det kan hjælpe, så oplys DOAs antenneanlægs nr. i Sønderborg. Det er nr. 6192
DRIFTSFORSTYRRELSER I DOAs ÅBNINGSTID:
DRIFTSFORSTYRRELSER UDEN FOR DOAs ÅBNINGSTID:

  • Ved driftsforstyrrelser og udfald på antennenettet, samt tekniske problemer, kontakt, DOAs kundeservice i åbningstiden på: telefon: 7345 6498

  • Via "mine sider" er det muligt at tilmelde "sms service" vedrørende driftsforstyrrelser på antenneanlægget.
DOAs Kundeservice, Bygtoften 2 - 6400  Sønderborg   |   E: mail@doa.dk   |   T: 7345 6498

GDPR - DATABEHANDLING I DOA
DOAs behandling af data jf. databeskyttelsesforordningen: