REPRÆSENTANTSKABET I DOA

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Repræsentantskabet vælges blandt DOAs antenneforeninger,
således at antenneforeningerne får et mandat pr. påbegyndt
25 medlem i antenneforeningen.

Det vil sige at en antenneforening på 51 medlemmer, har 3 mandater.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober måned.BESLUTNINGSREFERATER 2008 - 2015

Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet,
26. oktober 2015, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet,
30. oktober 2014, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
27. august 2014, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
24. juni 2014, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra "Programmødet"
22. oktober 2013, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet,
30. januar 2013, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra "Programmødet"
22. december 2012, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
28. august 2012, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet,
26. oktober 2011, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra  Repræsentantskabsmødet,
28. oktober 2010, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
29. juli 2010, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra Repræsentantskabsmødet,
28. oktober 2009, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
14. januar 2009, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
15. december 2008, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra Repræsentantskabsmødet,
19. november 2008, hentes i pdf-format.
VEDTÆGTER

De sidste vedtægter for DOA er revideret på ekstraordinært repræsentantskabsmødet, d. 10. maj 2016. Vedtægterne kan
hentes her i PDF-format:

Vedtægter


TEKNINSK REGULATIV

Ud over vedtægterne, danner teknisk regulativ rammerne for
foreningens virke og daglig drift. Teknisk regulativ, som er
udarbejdet i 1989, kan hentes her i PDF-format:

Teknisk regulativ


TAKSTBLAD 2017

Takstblad med programpriser, pakkeskift, driftsbeløb, bredbånd,
opsigelse og andre takster, blev vedtaget på DOAs ordinære
repræsentantskabsmøde, d. 27.10.2016.

Takstblad 2017
Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
  HJEM    |   PROGRAMMER & BREDBÅND    |    FEJLMELDING    |    BESTYRELSEN    |    REPRÆSENTANTSKAB    |   REDAKTION     
DOA v/ Formand Tage Skott, Bygtoften 2 -  6400 Sønderborg. Tlf.: 7345 6498 - E-post: mail@doa.dk
BESLUTNINGSREFERATER 2016


Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
27. oktober 2016, samt takstblad 2017 hentes i pdf-format.


Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
25. juli 2016, hentes i pdf-format.


Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
10. maj 2016, hentes i pdf-format.